Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

22:57
22:54
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
22:51
"Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna " 
— #friendshipgoals
22:51
0843 3bdf
22:50
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
22:50
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viatobecontinued tobecontinued

April 09 2017

21:12
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
21:09
1192 b362 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
21:06
-A Ty jak się masz? - spytał Puchatek.
-Nie bardzo się mam - odpowiedział Kłapouchy. - Już nie pamiętam czasów, żebym się jakoś miał.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
20:56
9345 c34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:54
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:54
3601 53d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:50
2866 fc8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
20:47
20:47
9007 1ebc
20:47
4435 4829 500
20:46
8032 9b52 500
20:46
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne

March 20 2017

20:12
20:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl