Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

20:12
20:11
20:11
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viatobecontinued tobecontinued
19:49
5935 c0ce
19:48
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

March 07 2017

23:20
6570 6667
23:16
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapapaja papaja
23:15
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapapaja papaja
23:15
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapapaja papaja
23:10
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viatobecontinued tobecontinued
23:10
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
23:09
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatobecontinued tobecontinued

February 27 2017

20:19
Wie pan, ja dużą część swojego życia spędzam na pewnym wyłączeniu i zatopieniu w swoim życiu wewnętrznym, które nie jest jakoś szczególnie bogate, raczej polega na takim kręceniu sobie filmów w głowie, wyobrażaniu sobie różnych anegdot, scen, sytuacji.
— Jakub Żulczyk

February 26 2017

22:34
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viatobecontinued tobecontinued
22:23
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viatobecontinued tobecontinued
22:23
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viatobecontinued tobecontinued
22:20
2122 1889
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
21:57
6369 4d58
Reposted frommslexi mslexi viatobecontinued tobecontinued
21:56
5668 f196
21:55
0355 8f4d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl